Billede af to mænd som giver hånd

Sådan bliver du erhvervskunde


Få en kontoordning

Kontokundeordningen henvender sig til dig, som ønsker en lettere betaling ved syn. Der faktureres elektronisk pr. email. Du kan vælge at modtage en faktura pr. ekspedition eller pr. måned.

Opret en erhvervskonto her

Vilkår for kontoordning:

Ansøgning
Kun virksomheder med CVR-nr. kan ansøge om en kontoordning. Har du flere virksomheder hvor hver enhed er selvstændig juridisk enhed, skal der her oprettes aftale pr. CVR-nr. Vi sender dig ansøgningsskemaet som udfyldes og underskrives af virksomhedens tegningsberettiget person.

Betaling
Vallensbæk Synshal fremsender faktura pr. e-mail på de leverede tjenester og ydelser hos Vallensbæk Synshal. Såfremt der ønskes papirudskrift af fakturaer, må der påregnes opkrævning af gebyr på 100kr.
Betalingsbetingelser: Løbende måned + 20 dage. Såfremt indbetaling ikke foretages rettidigt, fremsendes rykker. Efter rykker 2 vil sagen blive overdraget til inkasso.

Opsigelse, ændring, misligholdelse
Du kan til enhver tid opsige kontoaftalen hos Vallensbæk Synshal.
Eventuelt skyldigt beløb skal være betalt inden opsigelsen finder sted. Tilgodehavende udbetales efter opsigelsen. Vallensbæk Synshal har til enhver tid ret til at ændre nærværende vilkår
Vallensbæk Synshal kan opsige kundeaftalen med øjeblikkelig virkning på grund af misligholdelse af aftalen.

Kontakt os
Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: info@vbsh.dk eller telefon 71 961 960

Opret en erhvervskonto her